കോഴിക്കോട്: വിഷുക്കാല മദ്യ വില്‍പ്പനയില്‍ ഇത്തവണ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടം കൈവരിച്ച് സംസ്ഥാനം.വിഷുത്തലേന്ന് കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡിന്റെ വില്‍പന ശാലയിലൂടെ സംസ്ഥാനത്ത് വിറ്റഴിച്ചത് 14.01 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ്.കോവിഡ് മൂലം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വിഷുക്കാലത്തും മദ്യ വില്‍പ്പന കാര്യമായി നടന്നിരുന്നില്ല. 2020ലെ വിഷുക്കാലത്ത് നടന്ന 9.82 കോടിയുടെ വില്‍പനയാണ് ഇതിനുമുമ്പ് നടന്ന ഉയര്‍ന്ന കച്ചവടം. ഈ റെക്കോര്‍ഡിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത്തവണത്തെ വില്‍പ്പന.

സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കച്ചവടം നടന്നത് കൊയിലാണ്ടിയിലെ വില്പന ശാലയിലാണ്. 80.3 ലക്ഷത്തിന്റെ വിദേശ മദ്യമാണ് ഇവിടെ നിന്നും വിറ്റഴിച്ചത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് കോഴിക്കോട് -78. 84 ലക്ഷം, മൂന്നാം സ്ഥാനം കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ 74.61 ലക്ഷം. കുന്ദംകുളം 68.65 ലക്ഷം, മട്ടന്നൂര്‍ 60.85 ലക്ഷം എന്നിങ്ങനെയാണ്.കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസിനും റെക്കോര്‍ഡ് വില്‍പ്പന ബെവ്കോ കൈവരിച്ചിരുന്നു. ക്രിസ്തുമസ് ദിനത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ 73 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ് വിറ്റഴിച്ചത്. ബെവ്കോയ്ക്ക് പുറമെ കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡ് ഔട്ട്ലൈറ്റുകള്‍ വഴിയുമുണ്ടായിരുന്നു വില്‍പ്പന. ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റ് വഴി 65 കോടി രൂപയുടെ മദ്യവും കണ്‍സ്യൂമര്‍ ഫെഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വഴി എട്ട്കോടി രൂപയുടെ മദ്യവുമാണ് വിറ്റഴിച്ചത്.

ഡിസംബര്‍ 24-ാം തിയതി കണ്‍സ്യൂമര്‍ ഫെഡ് വഴി 11.5 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ് വിറ്റത്. ക്രിസ്തുമസ് തലേന്ന് ബവ്റിജസ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 65.88 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ് വിറ്റഴിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 55 കോടി രൂപയുടേതായിരുന്നു വില്‍പ്പന. തിരുവനന്തപുരം പവര്‍ഹൗസ് ഔട്ട്ലെറ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വില്‍പ്പന നടന്നത്. ഇവിടെ മാത്രം 73 ലക്ഷം രൂപയുടെ മദ്യമാണ് വിറ്റഴിച്ചത്.ക്രിസ്മസ് ദിവസങ്ങളിലായി 150 കോടി രൂപയിലേറ വരുന്ന മദ്യമാണ് മലയാളികള്‍ കുടിച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരം കഴിഞ്ഞാല്‍ ക്രിസ്തുമസ് ദിനങ്ങളില്‍ ഏറ്റവുമധികം വില്‍പ്പന നടന്നത് ചാലക്കുടിയിലായിരുന്നു. 70.72 ലക്ഷം രൂപയുടെ മദ്യമാണ് ഇവിടെ വിറ്റഴിച്ചത്. പിന്നീട് ഏറ്റവുമധികം വില്‍പ്പന നടന്നത് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലാണ്. 63.60 ലക്ഷം രൂപയുടെ മദ്യമാണ് ഇവിടെ മാത്രം വിറ്റഴിച്ചത്.2020ലും ബവ്കോഔട്ട്ലെറ്റ് വഴി 55 കോടി രൂപയുടെ മദ്യ വില്‍പ്പനയാണ് നടന്നത്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളും മറ്റും മദ്യവില്‍പ്പനയെ ബാധിച്ചിരുന്നു. കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡ് ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെയുമുണ്ടായിരുന്നു മദ്യ വില്‍പ്പന. കൊടുങ്ങല്ലൂരില്‍ ആണ് ഏററവുമധികം വില്‍പ്പന നടന്നത്. ഇവിടെ മാത്രം 53 ലക്ഷം രൂപയുടെ മദ്യം വിറ്റഴിച്ചിരുന്നു.